Aukeratutako atala ◊ A ◊

• Larunbata, Iraila 21st, 2013

Osagaiak: amai+ka

Esanahia: amaierarik gabea

Bilakaera:

- amai+ga

- amai+ka

- amaika

Azalpena: Hamaika hitza, nahiz eta h-dun hamar eta hamabi artean egon, ez du haiekin zerikusirik. Bere etimologia hauxe izan daiteke: amaierarik ez duena, “ga” eta bere bilakaera den “ka” erroak horixe adierazten duelako. Izan ere, zenbaki hau gure arbasoek hamar arte zenbatzen zekiten garaikoa omen da, bere bigarren esanahiak (askotxo) ederki adierazten digun moduan.

Egilea: Jabier Goitia

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Igandea, Urtarrila 08th, 2017

Felix Zubiaga: a-h-o; abu-o

Josu Naberan: a-h-o; abu-o: “a” mugagabea “o” lekuan; jatorrizko gunea

Eñaut Etxamendi:

AHO, AGO < AH ! oiene (interjekzio)+ -O /-U  ahoski lemazalea, OIHU < OI ! + -U bezala. Hizkuntzak hasieran oihu batzutarik abiatu datezke, gero oihua aberastuz hitza eraikitzeraino, noizbait deklinbideen kodoak bideratu, etabar luze bat. Ferdinand de Saussure-kin ez-ados, uste dugu mintzaira ihakinetarik (onomatopeietarik) datorrela.

AHO, OIHU-ren erantzukizunetan aipu izpi  batzuren emaiteko: AUSEKI “morder”< AHOZ+ SEK-I (secâre…)= hortzez ebaki edo SAKU egin. Beste hau ABEST-I, batzuk forma arbitrariotzat asma lezaketena,  << AU-/AHO- + ETSI , cf.gr.aeidoo “abesten dut”, aêdoon >Hsch. abêdona “errexiñola: ruiseñor”; audê “giza-abotsa”.

Jabier Goitia: Ao (Ao, Ago, Abo)

Esanahia: badia, golkoa, ahoa, sakonunea

Concavidad (sakonunea) latinezko “cavus”etik datorrela diote baina kunk-aba aukera ez genuke baztertu beharko, hau da, txeparen sakoneunea

Morvan

(1571) Aldaerak: ago, abo. Jatorrizkoa abo (1320) bazen, *gab- “hueco” eurasiarretik etorri zitekeen.

Cf. protoaltaico gabu, xabu > abu “ahoaren barrukaldea”. Agian aho “soplo”?

Cf. hokan shasta ahu “boca”.

Agud-Tovar


VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Asteartea, Otsaila 12th, 2013

Osagaiak: atz + amar

Esanahia: gizakiaren hatzak, “atzamarrak”

Bilakaera:

- “atz” + “amar”

-”atzamar”

Azalpena: “amar” osagai hori inguruko erromantze hizkuntzetan egoteak (calamar), edo beste hitzetan (karramarro) zera adierazten digu, jatorriz euskeratik datorrela.

Egilea: Jabier Goitia

Azalpen osagarria

Esta voz no es algo aislado; se repite en palabras que fueron euskéricas y que han salvado de la pérdida algunos romances cercanos y en el propio Euskera. Me refiero en concreto al célebre “CALAMAR”, al pulpo o “AMARRATZ” (amorrotz más corrientemente) y al modesto “CARRAMARR-O”, todas pertenecientes a animales con diez elementos prensiles  en simetría homotécica pentagonal (como nuestras manos o pies).

Como antes, la explicación elemental es la canónica inteligente y buena. Atzamar no significa otra cosa que los diez dedos, de “ATZ” dedo y “AMAR”, diez.

El dedo, anatomía preciada donde la hubiera, ha tenido otros nombres simultáneos a “atz”,  “beatz” (dedo del pie), “arr” y “erro”, estos dos últimos más destinados a describir su geometría que la función. Los dedos eran perdidos con cierta frecuencia en las primeras etapas de la civilización, como se comprueba en numerosos grabados y su valor era tan alto que en Euskera, las gracias se daban con esta expresión “esku errak eman”, esto es, se ofrecían los dedos de la mano (chocar la mano es un invento nuestro), que en esa versión se llamaban “errak”.

Al hilo de esta voz, los lingüistas del grupo de J.L., no pierden la ocasión de sacar a relucir el “arrapa” y el “rappare” vascos como muestra de toma de préstamos de nuestra lengua, pero sus argumentos  no son convincentes.

Ya en el Diccionario de Terreros (1786), seguramente por influencia de Larramendi (1745), se decía exactamente: “Arrapar. V. arrebatar. Basc. Arrapatu”, sin embargo, Joan Corominas (1980) lo “borda” al asignarlo a su Catalán “arrapar” desde el Italiano “arrapare” y ambos del gótico “hrapon. No hay porqué ir tan lejos cuando el Euskera tiene en la escala silábica la explicación canónica:

“Ær” es un morfema indiscutible para indicar “terminal, prolongación, raíz, apéndice, dedo, tentáculo…” y “pæ”, subyaciente, “debajo de…”, de manera que cualquier aldeano de Amoroto sabe que “ærpæ”, se refiere a las garras de los felinos, cuyas uñas están bajo el dedo. “Erpekada” es un arañazo  y “erpetu” (arrapatu) es afianzar la presa, sujetar al ratón, totalmente diferentes de las uñas planas (y superiores) de los simios como nosotros.

De “ærpæ” ha salido la “arrapa” catalana, y la “zarpa” castellana.

A nuestros filólogos de esta saga que o no saben esto, o sabiéndolo tratan de “hidrogenar” el “arrapatu” con una hache que nunca ha existido para acercarlo a “su modelo”, les esperan sudores fríos. La epéntesis de la “a” inicial es lo que ha mudado el préstamo y le ha dado apariencia romana: “raptus”.

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Asteartea, Abendua 14th, 2010

Josu Naberan

AITA: buelta asko eman arren ez diot aurkitzen etimologia konbentzigarrik. Izan ere “ahaide” beste hitz bat da bere zentzu bereziarekin, “AITA” hitzetik desberdina.

Aurkeztekotan, honela aurkez daiteke:

AITA/AITE(A): ahaide hitzaren zentzu berarekin?. Horrela balitz, (ahaide=*aho-(ha)-ide?)  enbor bereko kide, berbereek AÏT hitzari ematen dioten antzeko esangurarekin: leinua (Aït Merghat, Aït Sedrat…)

Formari dagokionez, ATTA da beharbada jatorrizkoa (horrela ageri da Kaukasoko varkun eta kubatxi hizkuntzetan; eta Iruña Okan ATA), eta gero  AITA… bilakatu.

Seguruenik, hasiera batean ez zeukan maskulinotasun zentzurik (hitz jentilizio zatekeen), harik eta AMA hitzarekin kontrajarri arte.

Antonio Arnaiz

AITA zalantzarik gabe euskalkietan berdintsua da.

Honako hizkuntza hauetan ere badago: ibiriera, etruskoera, sumeriera eta egiptoera, esanahi berberarekin.

ATA=Atea (erlijio usko mediterraniarra),

Nahiz eta gurutze ondoan agertu, edo “Aita” zentzuarekin (Iruña Okako ostraketan), badirudi erlijio kristau berriak erlijio usko mediterraniarra ordezkatu nahi duela dirudi, antzekotasun semantiko fonologikoak aprobetxatuz.

Gauza bera gertatzen da ADAN eta EDEN Bibliaren Hasieran (Genesis). ADAN ez da pertsona gisa aipatzen, antzineko erlijioko s EDEN, ATA edo ATAN da. Bakarrik, Jerusalemgo Bibliaren 4:25 bersetean Adan Set-en aita gisa agertzen da. Erlijio judeo-kristauak baino ez du pertsonifikatu.

AMA daukaten hizkuntza usko mediterraniar berberetan agertzen da ATA. AITA ez da beste hizkuntzetan agertzen eta, beraz, kontzeptu hau beranduagoko adela dirudi.

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Atala: Aita  |  Iruzkina gehitu
• Astelehena, Urria 25th, 2010

Osagaiak: ama (ez dauka erro bereizketarik)

Esanahia: familia, erlijioa

Bilakaera:

- ama

Azalpena: AMA = Ama (familia, Ama (Erlijio usko-mediterraniarra). Adibide: AMA-ATIN-AS (Iluntasunaren Ateko Ama)

Iberieraz ere Ama (Familia) eta Ama (Erlijio usko-mediterraniarra) da.

Antzeko esanahi eta hitzak aurkitu dira ondorengo hizkuntza uskomediterraniarretan: iberiera, tartesera, etruskoera, minoikoera, bereberera, puniko-kartaginesera, hititera, sumeriera, eblaikera, elamitera eta egiptoera.

Egilea: Antonio Arnaiz

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 8.3/10 (4 votes cast)
Atala: Ama  |  Iruzkina gehitu
• Asteazkena, Iraila 24th, 2014

Hitz honi buruz asko hitz egin da: akerrarekin zerikusirik ote duen, sorginkeriekin, okela erretzen ospatzen ziren jaiak, sendabelarrekin lotzen dutenak… Toponimo huts bat ere dela defendatzen dute batzuek. Ikus ditzagun:

a) Zabalduen dagoen proposamena: Arrue, Azkue, Agud-Tovar, Morvan…

Osagaiak: aker + larre

Azalpena: Akerra figura erabiliko zela uste izan da eta horregatik, sorginen batzar lekuak osagai hori duela uste da

b) Toponimo hutsa
Azken urteotan proposamen honek indarra hartzen ari da eta Inkisioak goitik behera asmatutako kontu bat dela:
Toki hari hasiera batean “Alke-larre” zeritzon, hau da, ALKE + LARRE ‘prado de veza, buena hierba para forrajeo del ganado’.
Aquelarre ez litzateke euskera zaharraren termino bat, ezpada inquisidoreen transkripzio akats sinple bat. Prozesu hori oso ospetsu egin zenez, gero asko popularizatu da.

c) Kapanaga, Goitia

Osagaiak: okel+erre

Azalpena: euskaldunek askotan egin izan dituzte ospakizunak janariaren inguruan. Horietako askotan okela errez. Akelarre hitza hortik etorri daiteke, okela erretzen egiten zen bilkuretako bat.

d) Xebe Diez, Ismael…

Osagaiak: akeita + larre

Azalpena: Akeita aro modernoan kaferen sinonimotzat hartu izan da baina jatorriz Behe Nafarroako sendabelarrez egiten zen infusioa zen. Emakumeek hasieran kafea hartzea debekaturik zuten eta hitz hori erabiltzen hasi ziren kafea hartzen ari zirela modu ezkutuan esateko. Beraz, akelarre izan liteke sorgin eta aztiek  haien sendabelarrez egindako infusioak hartzeko zuten lekua eta unea.

Ezta posible “aker+lare” ze BELARDI, BLAUNTZA ta BELARTZA bezala, BELAKER izango litzateke. Ezta ere “okel+erre” buelta edo pirueta ezinezkoa baita.Behar du izan AKEITA+LARRE… Infusio “chamanikoa?” hartu ta ondoren errito “kosmogonikoak” egiteko baina ez bakarrik emakume jakintxuek (aztiek, bai emakume ta bai gizonezkoak) baizik eta herri osoa.

Felix Zubiaga arketipoa aztertuta hau dio:

Akerra figura erabiliko zela uste izan da eta horregatik, sorginen batzar lekuak osagai hori duela uste da. AKER hitza garbi aztertzeko urbileko geure iruditeriatik askatu behar dogu eta zuzen jo mitologiara.

Beraz, ez AKERlarre, ez AKERlanda, ez AKERsolo, etab. Guzti hori geure arerioekiko kartajokuan, eurei  “triunfo” emotea da, eta zertarako azken baten? Iker jokoan tranpa eginez gu barregarri izteko. Egiptoko mitora jo eta han aurkitzen dogu AKER (ikus internetean) “leoi bikotxa” da, alkarri atzea emonez  zerbaiten zain dagozanak.

RA jainkoaren temploaren zaindari ziran eta haren aurrean jarten ziran, euretariko askok leoi gorputza eta aker burua euken. Beraz AK+RA >aker da, hots, RA gizarteko gorputza, KA hartuz gero.

Eta hurbileko iruditeriatik garbi gagozenean, orduan hasi ikerketan. Horixe esan neuntsuen beste behin, AKERLANDA baino gurago nebala AKERTIPO aztertzea.

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Atala: A, Xebe Diez  | Etiketak:  |  Iruzkin bat
• Astelehena, Urtarrila 09th, 2012

Osagaiak: ate+(h)iri, ate+(h)erri

Esanahia: atearen inguruan dagoen aldea

Bilakaera:

a) – ate + (h)iri

- atahiri

- atari

b) – ate + (h)erri

- ataherri

- ater(r)i

Azalpena:

Euskalkien araberako aldaerak: 1) athari, atadi, atai, athiri, atare eta 2) Ateri, atheri, aterri, atherri

Antzinako autore batzuek atrium hitz latindarretik zetorrela sinetsi zuten, baina gaur egun okertutzat eman dezakegu teoria hori. Euskal terminoa konposaketa sinple bat da: “ate” hitz arruntari (h)iri / (h)erri elementuak erantsi zitzaizkion. Oroitu behar dugu ezen, gaur egun (h)iri / (h)erri hitzak zentro urbanoak izendatzeko erabiltzen diren arren, garai batean alde, eskualde, lurralde orokorrean adierazten zutela. Beraz, atari-k literalki “atearen inguruan dagoen aldea edo gunea” esan nahi zuen hasiera batean.

Bigarren taldeak, ateri / aterri aldaerez formaturikoa, beste esangura bat hartu du, eta gaur egun “eguraldi lasaiko unea edo giroa” adierazteko erabiltzen da, eta gainera “atertu” aditza sortu egin du. Baina hau ere jatorri beretik dator, zeren esangura berria asoziazio erraz batetik jaio zen: ate edo atari baten azpian euriaz babestu ohi garenez, apurka-apurka “atari”-ren ideia eta “euririk gabeko gune”-rena elkartu ziren, gaurko aldaera guztiak produzitu arte.

Egilea: Van Eysena

Gasteizko ateetako edo atarietako bat: Azpeitikoa (Gaztelako Ateaz ere ezaguna)

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Atala: Atari  |  Iruzkina gehitu
• Ostirala, Otsaila 15th, 2013

Hemen Roslyn M. Frank-ek Lakarrak “atzapar” hitzari buruz egiten duen etimologia proposamenaren kontra egin du, zenbait arrazoi emanez:

“Otro ejemplo: La etimología de atzapar propuesta por Lakarra. En el mismo trabajo (2009) Lakarra trae a colación otras etimologías igualmente llamativas que, según Lakarra, ejemplifican el funcionamiento de distintas clases demetátesis consonánticas y en particular etimologías que parten de la regla de “la r a la derecha”. Y aquí volveremos a una sección que hemos citado con anterioridad:

“Mientras que el desplazamiento de -n-intervocálica a la derecha–previa nasalización de vocales yconsonantización posterior– está bien descrito en Michelena 1977a, no ocurre otro tanto conmúltiples erres presentes en sílabas iniciales y mediales (sean CCV, sean CVC) que desembocan en la final […]“. (Lakarra 2009: 580)

Entre los ejemplos que da Lakarra para ilustrar esta regla de “la r a la derecha” hay elsiguiente donde la r  de “la forma canónica” propuesta por Lakarra pasa al final delvocablo resultante:

*hatz-zarpa > hatzapar ‘garra’ (Lakarra 2009: 580)

Como se aprecia, para Lakarra el compuesto atzapar se basa en un primer elementoautóctono, la raíz hatz ‘dedo’. Luego alega que este elemento autóctono en algún momento –relativamente  reciente– se combinó con la palabra castellana zarpa aunque nomenciona que este último vocablo tiene una etimología nada segura por no decirtotalmente desconocida.

Pero vamos por partes. Para empezar, vemos que las palabras ‘garra, zarpa, uña (sentido propio y figurativo)’ se traducen en euskera por hatzamar / atzamar y su variantefonológica hatzapar / atzapar Y al agregarle el sufijo ‘interativo’ -ka, el compuesto adquiere el significado verbal de ‘arañando, escarbando, zarpeando, a manotazos; aarañazos’. Se emplea también en expresiones como atzamarka egin ‘arañar’. Lo más lógico sería ver la expresión hatzamar (junto consu variante fonológica hatzapar ) como una forma compuesta y buscarle una explicaciónpartiendo de la morfología semántica del propio euskera.

En primer lugar, en compuestos como hatzamarka / hatzaparka, el sufijo euskérico -ka es bastante obvio y lo es tambiénla raíz hatz- dedo, algo que admite también Lakarra. Lo que falta es determinar cuál esel segundo elemento. La elección es entre -amar y -apar.

Y dado que las dos formas,tanto atzamar como atzapar, significan la misma cosa, el problema viene a ser buscar el nexo cognitivo que ligara los conceptos ‘garra’ y ‘dedo’. El primer paso en esta indagación será examinar más de cerca el desarrollo cognitivode la raíz hatz. Dicho de otra manera, para explorar la motivación cognitiva que dio lugara un compuesto en hatz-amar, es necesario investigar primero los significados que se leatribuyen a la raíz hatz.

Según Azkue, tiene dos acepciones. La primera es ‘rastro,vestigio, pisada’ yla segunda es ‘dedo’, siendo laprimera conceptualmente más generalque la segunda, lo cual hace pensar que el significado de ‘dedo’ ha resultado de un proceso de reanálisis acompañado de ‘narrowing’ o estrechamiento del concepto abarcado en un principio por el vocablo, es decir, el concepto de ‘rastro, vestigio’. El proceso de cambio semántico es bastante transparente. Partiendo del concepto de ‘rastro,huella, pisada’ el enfoque cognitivo pasó a abarcar también el objeto que causaba el ‘rastro, huella, pisada’.”

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Osteguna, Iraila 29th, 2011

Osagaiak: arri+te

Esanahia: harri meta

Bilakaera:

- arri+te

- arrite

- ate

Azalpena: Atearen izenak harri pila adierazten du, hilobi ilun batean bezala bizi ginen harpearen sartzea ezkutatzeko eta hesteko

Egilea: Agosti Xaho

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Osteguna, Otsaila 16th, 2017

Morvan

(1608) Salut, révérence. De gur “révérence”. Dér. agurtu “saluer”.

Naberan

aho-gur (ahozko erreberentzia)

Mugurutza

Latinetik, augurium. “...Era tal la grandiosidad que encerraba en sí la palabra “agur” que no podía deshonrarse repartiéndola por el mundo sin miramiento o mesura alguna…”

http://blogs.deia.com/arca-de-no-se/2017/01/28/el-enigma-de-nuestra-palabra-agur/

Goitia

Morvan da hurbilen dabilena. “Gur, Hur” da kakoa, “curvatura, inclinación, reverencia…” horregaitik, “agurek” dira giza adindunak, beraien bizkarra, okertuta dagoena eta begirune merezi dutena.

Hortik dator hizkuntza askotako “aorta sana” (arteria aorta), jatorriz “agurta”, daukan bastoi motagaitik.

Agud-Tovar

Bitxia da, gehienek latinez datorrela dioskute (erromatarrak agertu arte ez omen genuen agurtzen antza). Eta latinistek ez digute azaltzen zergatik  %100eko antzekotasuna duen “ahur/agur” eskuaren aldea adierazteko hitzarekin.

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)