Aukeratutako atala ◊ Imanol Agirre ◊

• Osteguna, Urria 10th, 2013

Euskeraren genitiboa beste hizkuntzetan

Imanol Agirrek 1980an Euskeraren lokarriak ludi guztiko izkuntzakaz / Vinculos de la lengua vasca con las lenguas de todo el mundo izeneko liburua ez da bat ere ezaguna. 629 orrialde dituen liburu honetan, Imanolek euskerak beste hizkuntzekin dituen loturak ikertu zituen, aditza, morfologia, terminologia eta hainbat arlo kontuan hartuta.

Astiro-astiro bere lan hau ezagutzera emango dugu eta lehenengo atal honetan genitiboari buruz idatzitakoa ikusteko aukera dago beheko PDFan.

Imanolek garrantzia handia eman zion inguruko hizkuntza guztiei, baita Siberian eta beste lekuetan, nahiz eta urte askotan euskerarengandik banatuta egon diren erdian zabaldu diren hizkuntzengandik, harreman txiki bat izateari eutsi diotenak.

Alderaketa lana egiteko aditza, morfologia eta terminologia erabili zituen. Adibidez, euskarak genitibo edo posesiboa egiteko erabiltzen duen -n forma (singularrean r bat eta pluralean e bat gehituz), 40 hizkuntza baino gehiagotan errepikatuta ikusten da: mongolera (-un, -ün), buriatoera (-n, -in), turkiera (-in, -ün), kazajoera (-nen, -nin), filandiera (-n)…

Imanol_Agirre_Genitiboa (5 orrialde)

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
Atala: Imanol Agirre  |  3 iruzkin
• Igandea, Urtarrila 24th, 2021

Artikulu honetan Jorge Ribero Menesesek gorazarre polita egiten dio Imanoli,

bizitzaren zati handi bat euskeraren ikerkuntzari eskaini ziona eta liburu bikaina egin zuena:

“Vinculo del euskera con las lenguas del mundo”

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Igandea, Ekaina 11th, 2017
Imanol Agirrek ikusi zuenez, antzina hitz egiten ziren hizkuntza gehienak eranskariak (aglutinanteak) ziren, euskera bezalaxe: hizkuntza paleosiberiarrak edo paleoasiarrak, baita sumeriera, japoniera, koreako hizkuntza, hizkuntza amerindiar batzuk, etab. Horietan hitz nagusiari aurrezki, atxizki eta artizkiak eransten zaizkio. Ea zer dioen Imanolek:
“El chino, que suele tomarse como ejemplo típico del segundo grupo de lenguas, las aislantes o monosilábicas, parece haber sido aglutinante en otro tiempo. Este idioma representa una evolución hacia la simplificación morfológica, aislando las palabras, pero la raíz, que es monosilábica, permanece invariable, sin cambio alguno”.
Imanolek adibide batzuk eman zituen eta:
“El chino no es una lengua puramente monosilábica, puesto que tiene muchos sufijos o partículas y numerosas palabras se componen de más de un monosílabo, aunque en la estructura cada carácter representa una sílaba y como en euskera, una palabra o clasificador repetidos expresa la idea de “mucho” o “muy”. Por ejemplo: rèn-rèn en chino significa ‘mucha gente’, ‘todo el mundo’ (literalmente sería ‘hombre-hombre’ o ‘persona-persona’), a semejanza de la expresión en euskera bero bero ‘mucho calor’ (también literalmente ‘calor calor).
Al igual que en euskera, el plural no se indica cuando hay un determinativo que ya supone la idea de pluralidad: liang ge háizi ‘dos niños’ (donde liang significa ‘dos’; ge es un clasificador y háizi significa ‘niño’. Comparativamente, en euskera, ume bi sería ‘dos niños’ (pero literalmente ‘niño dos’).Debido a su tendencia aislante el chino carece hoy casi por completo de estructura morfológica e incluso de gramática, a excepción de la sintaxis, ya que el orden de las palabras en la oración es de suma importancia.”
Monosilabikotzat hartutako txineraren adibidearekin jarraitu eta ondoren hizkuntza flexiboekin jarraitu zuen:
“Las lenguas flexivas reciben este nombre por la flexión o cambios internos que sufren las palabras en la declinación y en la conjugación al añadir una o más letras o cambiar unos fonemas por otros. En la familia indoeuropea la palabra se compone generalmente de tres elementos: la raíz, el prefijo y la terminación. Las relaciones gramaticales se expresan de ordinario por medio de la flexión.
En las lenguas semíticas lo más característico de la flexión es el cambio interno de la raíz. Ésta se compone de tres consonantes, a las que se añaden vocales prefijadas, infijadas o sufijadas para expresar los cambios en la declinación, en la conjugación. Como se ve, el principio de la estructura morfológica es fundamentalmente el mismo en todas las lenguas del mundo. Llámese aglutinación, monosilabismo o flexión, el mecanismo consiste en añadir elementos a la raíz o a la palabra principal para expresar conceptos suplementarios”.
VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Igandea, Ekaina 04th, 2017

Iruntzunen egin den Biltzarrean hitz egin duen hizlarietako bat Luis Agirre da. Luis Imanol Agirreren semea da eta bere aitak egindako hiru lanen berri emango digu: munduko idazkerak, euskeraren munduko beste hizkuntzetan dituen loturak eta hiztegi etimologikoaren hasiera.

Ket hizkuntzaren eta euskeraren arteko lotura

Ponentzian ikurri daitekeenez, Imanolek Siberian hizkuntza isolatutzat duten bat sakon aztertu zuen: ket hizkuntza. Eta erabat harrituta geratu zen, euskerarekin antza handia zuen. Ondoren gehiago ikertu zuen eta ondorio berdinetara heldu zen: euskera paleolito garaiko hizkuntza baten ondorengoa omen da, protohizkuntza bat:

De este análisis resultó que numerosos elementos ocultos en la compleja estructura de estas dos lenguas son formal y semánticamente los mismos, y otro tanto ocurrió con el léxico kético. Medio millar aproximadamente de palabras y elementos del ket estaban emparentados con los correspondientes vascos.

Es de advertir que el número de vocablos kéticos analizados es muy reducido por falta de un diccionario de esta lengua, y que de haber dispuesto el autor de material léxico más abundante, el número de voces emparentadas habría aumentado proporcionalmente.  El resto de las lenguas paleoasiáticas del Yenisei, que antes se hablaron en extensas zonas de Siberia, quedaba automáticamente incorporado a esta familia euskéricoyeniseiana.

Era, pues, de suponer que las características comunes al euskera y al ket hubieran dejado vestigios en el inmenso territorio que las separa, y así las siguientes etapas de nuestras investigaciones fueron el estudio comparado de la estructura morfológica y del léxico del euskera con las demás lenguas paleoasiáticas, con las altaicas, con las siníticas o sino-tibetanas, las dravidias, las urolianas, las caucásicas, las camito-semíticas, las indoeuropeas y otras genéticamente aisladas”.

Laburpena: Imanol Agirreren bizitzaz eta Euskeraren loturak beste hizkuntzekin liburuaz

1913an Bilbon jaio zen Imanol Agirrek hizkuntza asko zekizkien: errusiera, alemaniera, frantsesa, txinera edo arabiera eta bizitza osoa eman zuen hizkuntzalaritza sakon eta sistematikoki aztertzen. Euskera, bere ama hizkuntza izan behar zena ikasi zuen azken hizkuntza izan zen eta bere bizitzaren azken bi hamarkadetan ahalegin guztiak eskaini zizkion.

1961ean La escritura en el mundo liburua argitaratu zuen, seguruenik garai horretan munduan idazkerak nola sortu, bilakatu eta zabaldu ziren aztertzen zuen lan sakonena (500 idazkera mota jaso zituen) eta 1981ean gazteleraz zegoen baina izenburu elebiduna zuen lana: Euskeraren lokarriak ludi guztiko izkuntzakaz. Liburu horretan euskerak bizirik edo desagertuta dauden ehunka hizkuntzekin dituen lotura morfologiko eta fonetikoak azaleratu zituen. Bere ustean euskera aurrehizkuntza bat zen, eta bere jatorria paleolito garaikoa izan zitekeen.

1983an bihotzeko bategatik hil zen eta zoritxarrez, egiten ari zen euskeraren eta mundu osoko hizkuntzen hiztegi etimologikoa ezin izan zuen amaitu nahiz eta 3 bolumen jadanik prest zituen.

Ponentzia

08-Luis_Agirre_Colon

Liburua

Luis Agirrek, Imanolen semeak, bere aitak egindako liburua Irurtzunerako berragitaratu zuen eta gaur egun online eta paperean eroskeko aukera dago Visionnet.net-en bidez

Imanol Agirre

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Ostirala, Martxoa 13th, 2015

Imanol Agirreren lanari buruzko aipamena amaitzeko, azken zati honetan (184. orrialdean hasita) atzizkiez idatzi du Imanolek. Adibidez, -tu / -du eta tü

En las lenguas altaicas, el mongol tiene los sufijos verbales de derivación -t, -da/-dä, el primero seguido a veces de -a, -ä (agur: corto,  agurat: acortar; baq: lazo, baqta: enlazar).

Imanol_Agirre_186_195

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Asteazkena, Martxoa 11th, 2015

164. orrialdearen erditik aurrera eta batez ere hemen atalean izenlagunei buruz idatzi du: ni, zu/hi…

Imanol_Agirre_166_175

175. orrialdetik aurrera erakusleekin

El pronombre demostrativo vasco “a” se refiere a la persona o cosa más alejada de quien habla.

Este pronombre se onserva en las lenguas dravidias, kanada moderno, malayal, naiki, malto, kurux, kuvi, parx, konda, ubix (tet: hombre, atet: el hombre)

Imanol_Agirre_176_185

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Asteartea, Martxoa 10th, 2015

155. orrialdearen amaieratik aurrera euskerazko pluralizaileari buruz idatzi du:

El elemento pluralizador euskerico es -eta-, -de-, eta, ta, da.

En las lenguas paleosiberianas del Yenisei, kt -d, di-, du- son prefijos de la primera y  tercera persona del plural en el verbo como sujeto: di-y-it-n (nosotros estornudamos) (tema -it “estornudar”.

En el grupo chukotio-kamchadal la conjunción es to. En kerek -(e)t es sufijo de dual

Imanol_Agirre_156_165

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
• Ostirala, Abendua 27th, 2013

Atapuercan aurkitutako orain 400.000 urteko gizaki aztarnak zeresan handia emango du etorkizunean. Gizaki hori, kontrakoa uste zenaren aurka (Afrikakoekin)  Siberariko denisovanoekin lotu dute, orain 40.000 urte han bizi izan ziren gizakiekin.

Aurkikuntza honek Ribero Menesesek aspaldi esan zuena ekarri digu gogora, berak, Europako gizakia Afrikatik datorrela dioen teoriarekin bat ez datorrelako. Bestetik, euskera hizkuntza paleosiberriarrekin lotu zuen Imanol Agirre ere gogora ekarri digu. Baita Jabier Goitia ere, Europatik Siberiarainoko toponimian euskera arkaikoaren aztarnak daudela dioenean.

Ribero Meneses:

Un humano que vivió hace 400.000 años entre osos y leones en lo que hoy es la península Ibérica ha puesto patas arriba, una vez más, lo que se sabe sobre la Evolución Humana. El análisis de dos gramos de su fémur, sepultado durante todos esos milenios en la Sima de los Huesos de la sierra de Atapuerca (Burgos), muestra que su ADN está relacionado con los denisovanos, un nuevo grupo de humanos descubierto en 2010 a partir de un par de dientes y un minúsculo hueso del dedo meñique desenterrados en una cueva de Siberia (Rusia).

El hallazgo es una sorpresa monumental. Sería como encontrar fuera de contexto una persona negra con un apellido vasco, en palabras del paleontólogo Ignacio Martínez, coautor de la investigación. El grupo humano de la Sima de los Huesos, clasificado como Homo heidelbergensis, posee rasgos neandertales, así que se esperaba que su ADN estuviera relacionado con esta otra especie humana, extinguida hace unos 30.000 años en sus últimos reductos del sur de la península Ibérica. Sin embargo, el ADN, el más antiguo leído hasta la fecha, muestra un parentesco inequívoco con los denisovanos, cuyos únicos restos se han encontrado a miles de kilómetros de España.

“Este estudio pone todo patas arriba”, resume Martínez. Los científicos ofrecen cuatro posibles escenarios para explicar la sorpresa. El primero, que los humanos que hace 400.000 años vivieron en Atapuerca tuvieran un ancestro común con los denisovanos, y que ese ancestro común no fuera antepasado de los neandertales. “Obviamente significa que los denisovanos, sean quienes sean, se encontraban en el Pleistoceno Medio ocupando una área geográfica vastísima, que iba del sudeste asiático hasta el oeste de Europa”, opina el genetista Carles Lalueza-Fox, ajeno a esta investigación y especialista en genomas antiguos. Según esta primera opción, un grupo humano desconocido hasta 2010, los denisovanos, se paseaba por toda Europa de punta a punta, llegando incluso hasta la actual Mongolia hace 400.000 años…

El propio Ignacio Martínez cree que la obtención de un ADN tan antiguo es un hito histórico, que inaugura “una nueva era en los estudios sobre la Evolución Humana”. Sin embargo, advierte de que el ADN obtenido a partir de los dos gramos de fémur de la Sima de los Huesos es mitocondrial, el que se hereda de la madre, por lo que es muy pronto para hacer aseveraciones. “Si un indio sioux tiene un hijo con una mujer sueca, el ADN mitocondrial del niño nos dirá que viene de Suecia. Este tipo de ADN sólo nos muestra una parte de la historia”, se lamenta…

Jabier Goitia

Jabier Goitia: euskera zaharraren balizko zabalera orain 8.000 urte

VN:F [1.8.8_1072]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)